Skip to content
Ansøg døgnet rundt alle ugens dage

Inkasso

Det er meget vigtigt, at du betaler dine regninger og afdrager på din gæld, for ellers kan sagen blive sendt til inkasso. I nedenstående guide lærer du alt, hvad der er værd at vide i forbindelse med inkasso og inkassofirmaer, herunder hvilke rettigheder du har, og gode råd til at komme ud af inkasso.

Det er aldrig sjovt at få sin sag sendt til inkasso, men som du vil læse i guiden, så er der hjælp at hente; Endda helt gratis!

hvad er inkasso

Rykkere

Det hele starter som regel med en eller flere rykkere, som oftest er pålagt et gebyr på 100 kr. Kreditor må højst opkræve 3 rykkergebyrer, og der skal minimum være 10 dage mellem hver af dem.

Vælger du at ignorere rykkerne, kan kreditor sende kravet til inkasso. Kreditor skal oplyse i rykkerskrivelsen, at de sender kravet til inkasso, og samtidig skal de give dig en frist på 10 dage til at betale det skyldige beløb.

Hvad er inkasso

Inkasso betyder, at kreditor vælger at lade en advokat eller et inkassofirma inddrive de penge, du skylder dem. Når sagen er overdraget til inkasso, vil inkassofirmaet forsøge at få dig til at anerkende gælden og indgå et frivilligtforlig.

Processen er som følger:

Udenretlig inkasso

Sagen starter som udenretlig inkasso, hvilket betyder, at det uden rettens indblanding. Før inkassobureauet tager personligt kontakt til dig, skal de sende dig et brev vedrørende din gæld. Brevet skal indeholde følgende:

  • Alle essentielle oplysninger omkring hvem du skylder, og hvor meget du skylder.
  • En betalingsfrist som skal være på minimum 10 dage.
  • Hvor og hvornår et eventuelt inkassobesøg vil finde sted.
  • Adresse og telefonnummer på inkassobureauet.

Betaler du fortsat ikke din gæld:

Besøg af inkasso

Næste skridt, inkassofirmaet må tage, hvis du ignorerer betalingsfristen, er at tage personlig kontakt til dig. Hvis ikke du er hjemme, når inkassomedarbejderen kommer, har du ikke krav på et nyt varsel omkring næste besøg af inkassomedarbejderen.

I forbindelse med besøg har du en række rettigheder, som du bør kende:

  1. Besøg af en inkassomedarbejder må kun finde sted på din bopæl og ikke på din arbejdsplads, sportsklub etc. Driver du virksomhed, må vedkommende dog godt besøge dig på virksomhedens adresse.
  2. Inkassomedarbejderen skal straks fremvise sit legitimationskort udstedt af Rigspolitiet, og vedkommende skal optræde høfligt og sagligt.
  3. Medarbejderen må ikke fremsige trusler overfor dig. Vedkommende må gerne forklare dig, at det kan ende med fogedretten og RKI, men deciderede trusler er ulovlige. Medarbejderen må desuden heller ikke udsætte dig for urimeligt pres eller problemer generelt.
  4. Du har ret til at afvise inkassomedarbejderen uden begrundelse.

Retslig inkasso

Nægter du fortsat at betale din gæld, vil sagen overgå til retslig inkasso, også kaldet indenretlig inkasso, hvilket betyder, at den skal føres i retten, typisk i fogedretten eller civilretten. Inkassosager, der ender i retten, vil blive pålagt retsafgifter og ekstra inkassosalærer, som du skal betale.

Udover de ekstra omkostninger, vil en retssag oftest resultere i, at du bliver registreret i RKI. At køre sagen helt derud får altså en række omkostninger for dig, både på den ene og den anden måde.

Læs omkring de faktiske inkassoomkostninger herunder:

Inkassoomkostninger

Ender din gæld hos inkasso, vil inkassofirmaet forlange, at du skal betale de rimelige inkassoomkostninger, der er forbundet med at inddrive gælden. Beløbets størrelse afhænger af gældens størrelse, samt om sagen er blevet ført som udenretlig eller retslig inkasso.

Inkassogebyr

Hvis vi skal prøve at sætte cirka tal på inkassogebyrerne, så ser de nogenlunde sådan ud:

Skyldig beløb: 1.000 - 2.500 kr.

Inkassoomkostninger: 600 kr.


Skyldig beløb: 10.000 - 25.000 kr.

Inkassoomkostninger: 1.400 kr.


Skyldig beløb: 50.000 - 100.000 kr.

Inkassoomkostninger: 2.200 kr.

Lav en aftale

Ønsker du ikke, at sagen skal ende med inkasso, bør du kontakte kreditor og se, om det ikke er muligt at lave en eller anden form for aftale - det kunne være nedsættelse af gælden, en afdragsordning, henstand etc.

Kan I ikke nå frem til en aftale, og sagen derfor ender hos inkasso, så tag dialogen omkring en evt. aftale op med inkassofirmaet. Det er vigtigt, at du har en god dialog med inkassofirmaet fra starten, og at du viser, at du har viljen til at rette op på tingene.

Har du svært ved selv at tage dialogen med inkassofirmaet, har du mulighed for at få tilknyttet en gratis gældsrådgiver, som kan gøre det for dig. Rådgiveren kan i øvrigt hjælpe dig med at få styr på alt andet i forbindelse med din økonomi. Find en gratis gældsrådgiver her.

Inkassofirmaer

Der findes en lang række inkassofirmaer, som ikke laver andet end at inddrive gæld for kreditorer. Nedenfor har vi listet de største og mest kendte inkassofirmaer i Danmark.

Ovenstående inkassofirmaer varetager størstedelen af alle inkassosager i Danmark.

Spørgsmål i forbindelse med inkasso:

Hvornår må man sende til inkasso?

Når du har modtaget én rykker med varsel om inkasso og samtidig fået en frist på 10 dage til at betale, så må kreditor sende gælden til inkasso.

Der er altså ikke noget krav om, at kreditor behøver at sende dig så og så mange rykkere, før de sender sagen videre til inkasso.

Er jeg i inkasso?

Hvis ikke du har modtaget et brev fra et inkassofirma, så er din sag højst sandsynligt ikke sendt til inkasso.

Er inkasso og RKI det samme?

Nej, inkasso er inddrivelse af gæld, og RKI er et register over dårlige betaler - RKI driver ikke inkassovirksomhed.

Scroll To Top